health news

การสัมผัสกับภัยคุกคามที่แท้จริง

การสัมผัสกับภัยคุกคามที่แท้จริงและจินตนาการไม่แตกต่างกันในระดับสมองทั้งมวลและจินตนาการก็ทำงานได้ดีเช่นกัน กลุ่มที่คิดนกและเสียงฝนมีปฏิกิริยาสมองที่แตกต่างกันและการตอบสนองต่อความกลัวของพวกเขาต่อเสียง วิธีการลดความกลัวหรืออารมณ์เชิงลบคือการจินตนาการถึงสิ่งที่ดีจริงๆแล้วสิ่งที่อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าตรงกันข้ามคือการจินตนาการถึงภัยคุกคาม

แต่ก็ไม่มีผลเสีย การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการนึกภาพการกระทำสามารถกระตุ้นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตจริงของตนปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นการเล่นเปียโนสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อของเส้นประสาทในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับนิ้วมือได้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสามารถอัปเดตความทรงจำของเราใส่รายละเอียดใหม่ได้