news

คณะกรรมการโอลิมปิกโตเกียวสอบเรื่องตั๋วซื้อจากโควต้าที่ให้คนในญี่ปุ่น

คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวของญี่ปุ่นกำลังสอบสวนเรื่องการซื้อตั๋วชมการแข่งขัน 6,900 ใบ มูลค่า 180 ล้านเยน (ราว 51 ล้านบาท) ที่เป็นตั๋วจากการจับสลากออนไลน์โควต้าขายให้แก่ผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น

คณะกรรมการจัดการแข่งขันแถลงวันนี้ว่า กำลังหารือกับตำรวจและตรวจสอบว่ามีการซื้อโดยไม่รับอนุญาตเช่นนี้อีกหรือไม่ ทางคณะกรรมการกำลังดำเนินการทำให้ตั๋วเหล่านี้เป็นโมฆะ แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง โดยเผยเพียงว่าเป็นการซื้อด้วยบัตรประจำตัวปลอม ขณะเดียวกันคณะกรรมการได้ประกาศผลการจับสลากออนไลน์โควต้าตั๋วที่ขายให้แก่ผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นรอบใหม่ มีผู้ยื่นสมัครเมื่อเดือนสิงหาคม 1.4 ล้านคน แต่มีเพียง 120,000 คนเท่านั้นที่ได้ซื้อตั๋วจำนวน 350,000 ใบ และเมื่อรวมกับที่จับสลากรอบแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคม เท่ากับว่าจำหน่ายตั๋วให้ผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วทั้งหมด 3.57 ล้านใบ คิดเป็นร้อยละ 70-80 ของตั๋วทั้งหมด 7.8 ล้านใบ ตั๋วที่เหลือจะจำหน่ายนอกประเทศผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งและแจกจ่ายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติ คาดว่าคณะกรรมการจะได้เงินจากการจำหน่ายตั๋วทั้งหมด 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 24,468 ล้านบาท) สนับสนุนการจัดงานที่ใช้งบประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 171,276 ล้านบาท)

เอพีระบุว่า บัตรชมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมปีหน้าเป็นที่ต้องการมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน คาดว่าความต้องการบัตรมีมากกว่าจำนวนบัตรอย่างน้อย 10 เท่า ทางการญี่ปุ่นออกกฎหมายเมื่อต้นปีห้ามการซื้อขายบัตรเพื่อแสวงหากำไร กำหนดโทษปรับ1 ล้านเยน (ราว 283,518 บาท) และจำคุก 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่กฎหมายยังคงมีช่องโหว่และไม่ครอบคลุมบัตรที่แจกฟรี ให้เป็นของขวัญหรือไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ เป็นบัตรที่ให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการโอลิมปิกระดับประเทศ 206 ประเทศ และผู้สนับสนุนหลัก