news

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนานครชัยบุรินทร์

ครม.เห็นชอบหลักการแผนพัฒนาเศรษฐกิจอีสานตอนล่าง “นครชัยบุรินทร์” วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท อนุมัติเร่งด่วน 40 โครงการ วงเงิน 1,015 ล้านบาท พัฒนาแหล่งน้ำ เดินหน้าพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ ถนน รองรับสนามกีฬาระดับโลก เชื่อมโยงแหล่งท่องชุมชน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ หรือนครชัยบุรินทร์ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (61- 64) ที่ประชุมจึงเห็นชอบในหลักการวงเงินเสนอรวมกว่า 20,000 ล้านบาท มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาความเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนงานรัฐบาล แต่อนุมัติโครงการเร่งด่วนตามความจำเป็นพันกว่าล้านบาท

นายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุม ครม.ว่า การประชุม ครม.นอกสถานที่มักจะมีผู้มองว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณหลายหมื่นล้าน เพื่อหวังผลทางการเมือง ซึ่งจะห้ามความคิดดังกล่าวไม่ได้ จึงขอให้ทุกส่วนงานเดินหน้าทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โครงการที่เสนอมากต้องตรงกับแผนงานของรัฐบาล พื้นที่มีความพร้อม มีลำดับความสำคัญ หากไม่จำเป็นต้องใช้งบปีต่อไป ที่ประชุมจึงเห็นชอบในหลักการวงเงินเสนอรวมกว่า 20,000 ล้านบาท มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาความเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนงานรัฐบาล แต่อนุมัติโครงการเร่งด่วนตามความจำเป็นพันกว่าล้านบาท

ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคัดเลือกเสนอ 84 โครงการ งบประมาณ 3,476 ล้านบาท คัดเลือกโครงการสำคัญเร่งด่วน 40 โครงการ วงเงิน 1,015 ล้านบาท อาทิ โครงการแก้มลิง การพัฒนาลุ่มน้ำชี มูล ป่าสัก การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยซัง ส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมตลาดการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากเขตชลประทานมีเพียงร้อยละ 6.61 ของพื้นที่เกษตร ส่วนที่เหลืออีก 44 โครงการจัดสรรงบประมาณปี 2562-2564

ด้านการท่องเที่ยว เน้นย้ำการพัฒนาเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมสอดรับ “เที่ยววิถีไทยอีสานใต้ ร่วมสมัย” ด้วยการดึงชุมชนศักยภาพ 20 แห่ง ร่วมจัดทัวร์ การสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ สอดรับกับการท่องเที่ยวกีฬาทันสมัย ทั้งสนามช้างแข่งขันฟุตบอล สนามแข่งรถ มอเตอร์ GP 3 ปีต่อเนื่อง เพราะชาวบ้านมองว่าสนามกีฬาเป็นของคนทั้งอีสาน เพื่อรับมือปัญหาจราจรทั้งรถไฟ ชัตเติ้ลบัส ปรับพื้นที่กางเต๊นท์ รองรับผู้เดินทางมาชม จัดทำเส้นทางปั่นจักรยานริมอ่างเก็บน้ำ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การพัฒนาถนน รับข้อเสนอพิจารณาโครงการลงทุน หลังจากปี 2557-2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 52,876 ล้านบาท ดังนั้น ปี 2562 จึงเห็นชอบแผนวงเงิน 14,588 ล้านบาท สั่งให้ศึกษาผลกระทบ EIA สร้างรันเวย์เพิ่มความยาวจาก 1,200 เมตร เป็น 3,000 เมตร รองรับเครื่องโบอิ้ง 737 ลงพร้อมกัน 2 ลำ ต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารรองรับ 450 คน เดินทางเข้าสนามบินพร้อมกัน ส่วนสนามบินสุรินทร์ ศึกษาความสำคัญเร่งด่วน หรืออาจต้องพัฒนาถนนเชื่อมโยงกับสนามบินบุรีรัมย์ การสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ที่โคราช และศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง Korat ICD : Inland Container Depot เพราะโคราชเป็นศูนย์กระจายสินค้าจากภาคอีสานลงไปยังท่าเรือแหลมฉบัง. – สำนักข่าวไทย