news

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน น้ำจุลินทรีย์ทำความสะอาดกำจัดกลิ่น

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน น้ำจุลินทรีย์ทำความสะอาดกำจัดกลิ่น น้ำจุลินทรีย์ทำความสะอาดกำจัดกลิ่น น้ำจุลินทรีย์ทำความสะอาด กำจัดกลิ่น(สูตรเข้มข้น) เหมาะมากสำหรับฟาร์มสัตว์เลี้ยงหรือผู้ที่เลี้ยงสัตว์

น้ำจุลินทรีย์สูตรเข้มข้น(ไม่ใช่EMที่เกิดจากกรรมวิธีขยายธรรมดา) ใช้ผสมน้ำทำความสะอาดบริเวณคอกของสัตว์เลี้ยง เพื่อขจัดกลิ่นคาว กลิ่นสาป กลิ่นฉี่ อึของสัตว์เลี้ยงและยังช่วยไล่แมลงไม่ให้มารบกวนสัตว์เลี้ยงของคุณ หรือจะผสมน้ำใช้เช็ดตัวสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ก็ไม่เป็นอันตราย หรือจะใช้ผสมน้ำถูบ้านก็ช่วยไล่แมลงสาป หนูและแมลงอื่น ๆได้ด้วย แถมยังมีกลิ่นหอมของธรรมชาติ เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีเป็นส่วนผสม จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อทั้งคุณ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์เหมาะที่จะใช้มาก

จุลินทรีย์ชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM มีประโยชน์มากกว่า 10 สกุล หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM มีประโยชน์มากกว่า 10 สกุล 80 ชนิดปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำ

-จุลินทรีย์ EM ไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากสารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดสภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ

จุดเด่นสำคัญของ EM คือใช้ได้หลากหลาย

ปลูกพืชผัก การปลูกผัก ไม้ผล และพืชไร่ และการทำนา

ปศุสัตว์ ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม รวมไปถึงการทำฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

การประมง การเลี้ยงปลา กุ้ง กบ ตะพาบ รวมถึงสัตว์น้ำทุกประเภท

สิ่งแวดล้อม การใช้ EM ในครัวเรือน ชุมชน ตลาด แหล่งขยะ และโรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน อพาสเม้น บ้านเรือน

จุลินทรีย์ EM มีประโยชน์มากกว่า 10 สกุล 80 ชนิดปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำ เป็นของศ.ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ มหาวิทยาลัยริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ผู้ค้นคิด (EM) ใช้ในด้านปศุสัตว์ ด้านการเกษตร ด้านการประมง ด้านสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่นได้อย่างหมดจด โดยไม่มีสารตกค้าง

จุลินทรีย์ จะกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นได้แทบทุกชนิด ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากสารเคมี (จุลินทรีย์ ไม่สามารถย่อยสลายสารเคมีได้ ) ดังนั้นการจุลินทรีย์ ใช้กำจัดกลิ่นจึงไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมีใดๆ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายหรือเสื่อมสลายไปได้ จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีประโยชน์ต่อทั้งพืชและสัตว์รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย