news

ชี้”ขับซิ่ง-เมา”สาเหตุหลักอุบัติเหตุสงกรานต์

“บิ๊กฉัตร”มึน ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 61 “ขับรถเร็ว-เมา”เป็นสาเหตุหลัก ดันวาระลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุตลอดปี กำชับ สสส.เร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องวางเป้าแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 5 ว่า จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยเรื่องสถิติผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานอย่างเข้มข้นตลอดปี ไม่ให้ความสำคัญเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาบทเรียนจากการดำเนินมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2561 พบว่าโจทย์สำคัญคือการขับรถเร็วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ การดื่มแล้วขับ ร้อยละ 28 และการตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 20.4 โดยผู้ขับขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 67.4 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย และจากข้อมูลพบว่ายิ่งดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งละเลยในการใช้อุปกรณ์นิรภัย ทั้งนี้ แม้รัฐบาลออกกฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัย แต่การบังคับใช้ยังมีข้อจำกัด รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ ของสถานประกอบการทุกรูปแบบทั้งการจัดคอนเสิร์ตเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน กลายเป็นต้นน้ำของปัญหาในการดื่มแล้วขับ

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้การวางแนวทางขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ อาทิ เครือเซ็นทรัล เดอะมอลล์ ที่มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงเทศกาลปลอดแอลกอฮอล์ รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย อาทิ ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้นตามระดับแอลกอฮอล์สูงหรือเป็นกรณีที่ทำความผิดซ้ำ รวมถึงมาตรการที่สสส.เข้าไปมีบทบาทอย่างมาก คือการเพิ่มศักยภาพในระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ กำหนดให้ประเด็นนี้เป็นวาระอำเภอ มีการดำเนินงานงานตลอดปี และรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์สาเหตุและประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงทำให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ฝ่าแรงต้านของความคิด ความเชื่อ ความเคยชินของคนในชุมชน

“การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต้องทำงานตลอดปี และต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง สสส.ในฐานะหน่วยงานเชื่อมประสาน ต้องนำข้อสรุปจากช่วงสงกรานต์ไปวางแผนงบประมาณและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อไป”พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว.