news

บริการจัดการอาคาร เคล็ดลับดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี ช่วยยืดอายุให้ยาวนานขึ้น

บริการจัดการอาคาร เคล็ดลับดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี ช่วยยืดอายุให้ยาวนานขึ้น เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้กันแทบทุกบ้าน เพราะนับวันสภาพอากาศที่ร้อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของใครหลายคนมาพร้อมความเหนื่อยล้าจากอากาศที่ร้อนจัด และการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างหนัก ก็จะทำให้เสื่อมสภาพได้ง่าย ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการดูแลเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยยืดอายุเครื่องให้ยาวนานขึ้น

ประโยชน์จากการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี

– ช่วยประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องปรับอากาศแต่ละครั้งจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ต้องจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานได้แล้ว ยังช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุง และทำให้อายุการใช้งานเครื่องยาวนานมากขึ้น

– ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง เพราะเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน จะเต็มไปด้วยฝุ่น เชื้อโรค เชื้อรา ซึ่งมักจะเกาะอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง จนส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โดยไม่รู้ตัว เช่น โรคภูมิแพ้ วัณโรค โรคลีเจียนแนร์ และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหมด

วิธีดูแลเครื่องปรับอากาศ

1. แผนกรองฝุ่น ในเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องจะมีแผ่นกรองฝุ่นอยู่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากภายนอก ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ไม่ให้เข้ามาสู่ในห้อง ดังนั้นการดูแลแผ่นกรองให้สะอาดอยู่เสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์ จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ซึ่งเราสามารถล้างแผ่นกรองฝุ่นโดยการฉีดน้ำแรง ๆ เข้าด้านหลังของแผ่น เพียงแค่นี้ฝุ่นก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายแล้ว

2. แผงขดท่อคอยล์เย็น แผงขดท่อคอยล์เย็นเป็นตัวสร้างความเย็น มีลักษณะเป็นเส้นลวดขดไปตามแนวยาวของเครื่อง จะมีแผ่นครีบอลูมิเนียมบาง ๆ ห่อหุ้มท่อเหล่านี้ไว้ ซึ่งแผงขดท่อนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีฝุ่นสะสมอยู่ จนหนามากขึ้นเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการล้างทำความสะอาดทุกปี โดยการใช้ยาสีฟัน หรือแปรงทาสีปัดทำความสะอาด ตามแนวร่องของแผ่นครีบอลูมีเนียม

3. ใบพัดลมคอยล์เย็น ใบพัดลมคอยล์เย็น มีชื่อเรียกว่า โบเวอร์ เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนของลม ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า หากใช้งานมาเป็นเวลานาน ก็จะมีฝุ่นส่วนหนึ่งติดอยู่ที่ใบพัดลม จนทำให้เกิดการอุดตันส่งผลให้ดักลมได้อย่างไม่เต็มที่ จึงทำให้ปริมาณลมเย็นที่ออกไปจากคอยล์ลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องล้างทำความสะอาดใบพัด พร้อมกับการล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นพร้อมกัน

4. ถาดรองรับน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่รองรับน้ำ ที่เกิดจากการกลั่นตัวของหยดน้ำของไอน้ำในอากาศภายในห้อง ซึ่งน้ำในถาดนี้หากปล่อยทิ้งไว้นาน จะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เชื้อรา ดังนั้นควรทำความสะอาดถาดรอบรับน้ำทิ้งอย่างเป็นประจำ โดยการถอดออกมาล้างให้สะอาด

5. ตัวเครื่อง หน้ากากรับลม หน้ากากจ่ายลม สามารถทำความสะอาดส่วนนี้ โดยการใช้ผ้าเช็ด หรือสามารถถอดออกมาแล้วนำไปล้างกับน้ำได้ เพื่อขจัดฝุ่น เพียงเท่านี้ก็จะช่วยอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศได้แล้ว

การใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี ด้วยการหมั่นล้างทำความสะอาดในส่วนของแผ่นกรองอากาศ ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นและสิ่งสกปรกอยู่เสมอ รวมถึงการทำความสะอาดแผงท่อคอยเย็น หมั่นเช็ดฝุ่นออกจากพัดลมคอยล์เย็น จะช่วยยืดอายุการใช้ของเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานขึ้น