news

ระยะทางและรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถยนต์ รถกระบะรับจ้าง

ระยะทางและรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถยนต์ รถกระบะรับจ้าง การบำรุงรักษารถว่าควรทำอะไรบ้าง ซึ่งระยะเวลาและระยะทางในการ ตวจเช็ครถยนต์ อาจแตกต่างกันตามสภาพรถ การใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องยนต์, ระบบจุดระเบิด, แบตเตอร์รี่,ระบบหล่อเย็น, ระบบเชื้อเพลิง แต่โดยหลักแล้วตามนี้ (ให้ดูคู่มือรถแต่ละรุ่นเป็นหลักใหญ่)

ระยะทางรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถยนต์

ตรวจเช็ครถยนต์ เครื่องยนต์

การเช็กระดับน้ำมันหล่อลื่น ทุกครั้งที่เข้าปั๊มเติมน้ำมันหรือสัปดาห์ละครั้ง
การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น 5,000 – 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน) ดูจากฉลากของแต่ละยี่ห้อเป็นหลัก
การเปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น
การเช็กระยะช่องว่างของวาล์ว ตรวจเช็ครถยนต์ วิ่ง 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)

ระบบจุดระเบิด รถยนต์

การตั้งระยะหน้าทองขาวและเขี้ยวหัวเทียน 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การเปลี่ยนชุดทองขาวและคอนเดนเซอร์ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
การเปลี่ยนหัวเทียน 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
การเช็กสายหัวเทียน 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
การเปลี่ยนสายหัวเทียน 60,000 กิโลเมตร (3 ปี)
การเช็กฝาครอบจานจ่ายและหัวโรเตอร์ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
การปรับไทม์มิ่งจุดระเบิด ทุกครั้งที่ตั้งระยะหน้าทองขาว

แบตเตอรี่ รถยนต์

การเช็กระดับของเหลวในแบตเตอรี่ ทำทุกสัปดาห์
การทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)

ระบบหล่อเย็น รถยนต์

การเช็กระดับน้ำหล่อเย็น ทำทุกสัปดาห์
การเช็กสภาพท่อน้ำหล่อเย็น 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเช็กฝาหม้อน้ำ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเช็กสายพานและปรับความตึง 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเปลี่ยนสายพาน 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
การล้างหม้อน้ำ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)

ระบบเชื้อเพลิง รถยนต์

การทำความสะอาดกรองอากาศ 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเปลี่ยนกรองอากาศ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
การเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
การทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
การเช็กวาล์ว พีซีวี 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)

ยางรถยนต์

การเช็กการสึกของยาง ตรวจเช็ครถยนต์ ระยะ1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การสับเปลี่ยนตำแหน่งของยาง 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การเช็กความดันลมในยาง 2 สัปดาห์
การเช็กความลึกของดอกยาง 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การทำความสะอาดยาง ตามความจำเป็น
การเช็กระยะฟรีของแป้นคลัตช์ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การเช็กน้ำมันคลัตช์ 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)

ระบบเบรกรถยนต์

การเช็กระดับน้ำมันเบรก ตรวจเช็ครถยนต์ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเช็กสภาพเบรก 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
การปรับเบรกมือ ตามความจำเป็น

ระบบบังคับเลี้ยวเพาเวอร์รถยนต์

การเช็กระดับน้ำมันในปั๊ม 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กความตึงของสายพานขับปั๊ม 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเปลี่ยนสายพานขับปั๊ม 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)

อุปกรณ์ปัดน้ำฝนรถยนต์

การเช็กใบปัดน้ำฝน 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
การเช็กการทำงานของหัวฉีด 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การหล่อลื่นข้อต่อต่าง ๆ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)

เครื่องปรับอากาศรถยนต์

การทำความสะอาดคอยล์ร้อน 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กรอยรั่วที่ข้อต่อ 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
การเช็กปริมาณน้ำยาทำความเย็น 5,000 กิโลมตร (3 เดือน)
การเช็กและปรับสายพานแอร์ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
การเปลี่ยนสายพานแอร์ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
การเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงาน 3 – 4 นาที ทำสัปดาห์ละครั้ง