news

สมชัยถอนตัวสมัครเลขาฯกกต.

สมชัยเผยขอถอนตัวจากสมัครเลขาฯ กกต.แล้ว หลังได้รับประสานว่าคุณสมบัติไม่ครบ ระบุไม่ฟ้องศาลขอพิสูจน์สิทธิ์ ไม่อยากให้กกต.ลำบากใจ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือถอนตัวจากการสมัครเลขาธิการกกต.ต่อประธานคณะกรรมการสรรหาแล้วในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับการประสานว่าขาดคุณสมบัติเพราะตำแหน่งงานในอดีต ในฐานะรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารระดับต้นตามประกาศของกกต. ซึ่งไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์ร้องทุกข์ใด ๆ แม้ว่าประกาศดังกล่าวเป็นการออกประกาศคุณสมบัติที่เกินกว่าสิ่งที่กำหนดในมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยกกต.ก็ตาม

“หากไปต่อสู้ในขั้นศาลปกครองจะทำให้เสียเวลาแก่ทุกฝ่าย การที่สำนักงานจะได้คนดีมีความสามารถมาเป็นเลขาธิการจะล่าช้าออกไปอีก ทั้งยังประเมินว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองคงไม่ปรารถนาจะเห็นผมทำงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นคนตรงไปตรงมา ทำตามกฎหมาย ไม่เกรงใจใคร กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นที่ลำบากใจแก่กรรมการสรรหาและกกต. 4 คนที่อยู่ในปัจจุบัน จึงคิดว่า การถอนตัวน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ส่วนอนาคตข้างหน้าคงหางานทำที่เหมาะสมกับความสามารถในหน่วยงานที่มีความต้องการรับ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นงานวิชาการ หรืองานการเมือง” นายสมชัย กล่าว.-สำนักข่าวไทย