news

ส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ภัยคุกคามด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศสามารถป้องกันได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าในฐานะหน่วยงานโดยตรงเพื่อลดมลพิษทางอากาศกรมฯ ได้ออกมาตรการใหม่ ๆ อย่างเข้มงวดในช่วงฤดูมรสุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคเหนือและปริมณฑล

“นี่เป็นปีแรกที่เราใช้ PM2.5 [อนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน] เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศอีกตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มความถูกต้องของระบบตรวจสอบและเตือนภัยทางอากาศของเรา” นายประวิงกล่าว “เรากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศเรื้อรังเช่นจังหวัดทางภาคเหนือและกรุงเทพฯเพื่อลดมลพิษทางอากาศจากแหล่งที่มาและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบรรเทาปัญหาปัญหาหมอกควันข้ามแดน