health news

การนอนหลับรบกวนทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์

Posted on

การนอนหลับรบกวนทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ เราอาจสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับได้เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่เป็นลบเหล่านี้การศึกษาใช้ข้อมูลจากการศึกษาระยะยาวของบัลติมอร์ (BLSA) ซึ่งเป็นการศึกษาระยะยาวโดย NIA ในปีพ. ศ. 2501 ซึ่งเป็นไปตามสุขภาพของอาสาสมัครหลายพันคนเมื่ออายุ เป็นส่วนหนึ่งของการสอบเป็นระยะ ๆ ของการศึกษาอาสาสมัคร