health news

ยาปฏิชีวนะที่ออกโดยผู้ป่วยนอกทุกราย

Posted on

แพทย์ระบุยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยเกี่ยวกับการติดเชื้อเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาและหนึ่งในห้าใบสั่งยาถูกจัดเตรียมโดยไม่ต้องเข้าชมในคนตามการวิจัยการศึกษาซึ่งเป็นครั้งแรกที่มองไปที่ผู้ป่วยนอกยาปฏิชีวนะโดยรวม กําหนดยาเกินกว่าครึ่งล้านใบจาก 514 คลินิกผู้ป่วยนอก การวิจัยก่อนหน้านี้พบว่ายาปฏิชีวนะมักมีกำหนดสำหรับอาการบางอย่าง