travel news

สวนสัตว์เชียงใหม่

Posted on

วันนี้ทุกคนรู้จักช่วงช่วงกับหลินฮุ่ย คู่หมีแพนด้าที่เป็นดังทูตสันถวไมตรีเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่แห่งนี้ และเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความน่ารักของแพนด้า คู่นี้กันอย่างเนืองแน่น นอกจากแพนด้าแล้ว คุณจะได้ชมหมีโคอาล่าจากออสเตรเลียที่สวนสัตว์แห่งนี้ด้วยเช่นกัน สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นจัดเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ และแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซนด้วยกัน

travel news

พระธาตุพระลอ

Posted on

พระธาตุพระลอเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี และเป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับเวียงสอง ซึ่งคือ “อำเภอสอง” ในปัจจุบัน เมืองเวียงสองนั้นคือเมืองโบราณที่ถูกกล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสอง โดยภายในวัดนั้นคุณจะพบรูปปั้นของพระลอ พระเพื่อน พระแพง พระธาตุพระลอแห่งนี้เดิมเรียกกันว่า ธาตุหินส้ม