Uncategorized

ความเสียหายของระบบประสาทในพื้นที่สมอง

Posted on

ผลกระทบด้านสุขภาพที่เป็นอันตรายอื่น ๆ การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบในสมอง การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจมีผลกระทบที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตามน่าแปลกใจที่มีงานวิจัยน้อยมากที่ตรวจสอบผลกระทบรวมของการสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ในสมอง การใช้งานร่วมกันของยาสูบและแอลกอฮอล์